Davis veiledning ved dysleksi og dyskalkuli

Kontakt lisensert veileder Ragnhild Slettevold 

tel: 91825363 eller epost: hildani[at]yahoo.com (bytt ut [at] med @)

Mer informasjon om Davis metoden er tilgjengelig på http://www.dyslexia.com

Du kan lese om gjennomføring av programmet her.